Oud papier - gestopt

Zaterdag 3 oktober 2020 was de laatste keer dat we onze oud papier actie hebben gehouden. Deze actie, die meer dan 40 jaar heeft gelopen, heeft vele contacten opgeleverd. Daarnaast was het een bron van inkomsten die we goed konden gebruiken in de tijd van de verbouwingen van het kerkgebouw.

De laatste doos werd door dhr. Zwier Koning in de container geplaatst. 

Zie ook onze pagina op Facebook 1 (foto's) en Facebook 2 (interview)

2 Koning met laatste doos website