Mocht u een gift aan onze gemeente willen overmaken dan kan dat naar onderstaande bankrekeningen. Onze gemeente heeft een ANBI status (PDF ANBI). 

 

Kerk: NL21ABNA0529671204 ten name van CGK Delfzijl

Diaconie: NL48ABNA0452528461 ten name van Diaconie CGK Delfzijl