Algemene informatie

Iedere zondag houdt onze gemeente een eredienst, ’s ochtends om 9.30 uur*. Ook op christelijke feestdagen die niet op een zondag vallen, houden we een dienst. In deze diensten zingen we tot eer van onze God, bidden we tot Hem, lezen we uit de Bijbel en luisteren we naar de uitleg van de Bijbel.

In deze diensten richten we ons samen op het ontdekken van wie God is, op verdieping van geloof en op ontmoeting met elkaar. Iedereen die interesse heeft is welkom. Juist ook wanneer je niet gelovig bent, maar wel interesse hebt in wie God voor je wil zijn ben je welkom.

Tijdens de dienst is er opvang voor baby’s en peuters. Voor de kinderen van 4 tot 10 jaar is er een speciaal programma (kindernevendienst).

Na elke ochtenddienst is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Iedereen is welkom.