Binnen ons kerkverband hebben we afgesproken dat gevallen van seksueel misbruik gemeld moeten
kunnen worden bij een vertrouwenspersoon die door de kerkenraad is aangesteld. Daarbij kan het
gaan om seksueel getinte opmerkingen of handelingen, door een ambtsdrager of ieder die in de kerk
een taak uitoefent waarbij vertrouwen een rol speelt.

 

klik hier voor meer informatie